Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewide


Autor: Iwona Majchrzak
Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono ca

Autor: Katarzyna Poterucha
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały

Autor: Krzysztof Dziadek
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Publikacja porządkuje wiedzę

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijny

Autor: Paweł Sałdyka
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Książka napisana przez Sałdykę omawia w

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: - liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczegó

Autor: Grzegorz Karwatowicz
Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających

Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2021 r. Rozwój epidemii koronawirusa i brak możliwości prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dotychczasowych warunkach, w

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych


Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych