rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono cały proces planowania i realizacji projektu przy wykorzystaniu rachunkowości finansowej i zarządczej. Niewątpliwym walorem publikacji są praktyczne rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania w każdej jednostce w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych realizowanych projektów, w ty


Autor: Krzysztof Dziadek
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Publikacja

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijny

Autor: Katarzyna Poterucha
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały

Autor: Paweł Sałdyka
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: - liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczegó

Autor: Iwona Majchrzak
Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono ca

Autor: Grzegorz Karwatowicz
Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z

Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2021 r. Rozwój epidemii koronawirusa i brak możliwości prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dotychczasowych warunkach, w

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów


Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów