Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Follow Zobacz

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały


Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Autor: Katarzyna Poterucha
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Autor: Grzegorz Karwatowicz
Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w

Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2021 r. Rozwój epidemii koronawirusa i brak możliwości prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dotychczasowych warunkach, w

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Autor: Krzysztof Dziadek
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijny

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Autor: Iwona Majchrzak
Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono ca

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
Autor: Chodubski Adrian
Audyt projektu ze środków unijnych. Publikacja w przystępny sposób prezentuje

Audyt projektu ze środków unijnych. Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowośc

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych


Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych